Namen in prednosti

KLICNI CENTER IQ je z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunsko usposobljenimi organizatorji namenjen podpori svetovalcem v smislu dogovarjanja sestankov s potencialnimi strankami. Omogoča profesionalizacijo njihovega dela, saj lahko večino aktivnosti namenijo prodaji. Prav tako jim omogoča, da delujejo na področju svojega prebivališča. S tem dosegamo visoko realizacijo prodaje, kar izredno pripomore k uspešnosti vsakega posameznika.

Lokacija