Skip to main content

IDD - Insurance Distribution Directive

IDD (Insurance Distribution Directive), ki bi jo sicer morali implementirati že februarja 2018, vendar je Evropska Komisija predlagala nov datum, 1.10.2018. Direktiva ureja način prodaje zavarovalniških produktov in določa informacije, ki jih je potrebno pojasniti potrošniku še pred podpisom zavarovalne ponudbe. Nadalje direktiva nalaga distributerjem preverbo ali zavarovalniški produkt ustreza oz. zadovoljuje potrebe in zahteve potrošnika. Zaradi potencialno povečane rizika za potrošnika, ob sklenitvi naložbenega zavarovalnega produkta, Direktiva nalaga distributerjem izpolnitev dodatnih zahtev.

Novi pojmi:

Distributer: 

Cilji Direktive so predvsem:
večja transparentnost pri ceni (premiji) in stroških zavarovalniških produktov,
standardiziran dokument (IPID oz. KID), ki prinaša jasnejše in lažje primerljive informacije o produktih, ki omogočajo potrošniku sprejetje najprimernejše odločitve o izbiri produkta, poudarek daje tudi transparentnosti in ustreznemu poslovnemu ravnanju, ki bi pomagali potrošniku izbrati produkt, ki bi zadovoljil njihove potrebe in zahteve

Predvideni pozitivni učinki Direktive:

za potrošnike:

  • izboljšanje standardov prodaje zavarovalniških produktov in razširitev uporabe standardov na nova področja (kombinirani zavarovalniški produkti
  • pridobitev osnovnih, standardiziranih (lažje primerljivih) informacij o zavarovalnih produktih z Insurance Product Information Document (IPID) oz. Dokumentom s ključnimi informacijami (KID). Ki bi naj (po pričakovanjih) spodbudil potrošnike k primerjavi večih različnih ponudb, ki bi rezultirala v nakupu zavarovalniškega produkta, ki bi najbolje ustrezal potrošnikovim potrebam (če jih bo znal samostojno določiti pa je drugo vprašanje). 

za nadzorne organe (v Sloveniji Agencija za zavarovalni nadzor): 

  • povečan nadzor nad pravili, ki veljajo za podjetja, ki se ukvarjajo z zavarovalništvom, predvsem navezujoč se na "cross-border sales« (kombinirano prodajo), sankcije in zaščito potrošnikov. 

za distributerje:

  • poštena konkurenca z izenačenimi pogoji na trgu
  • povrnitev zaupanja potrošnikov v zavarovalništvo in posledično povečanje prodajnih priložnosti 

prav tako naj bi se zaradi obsežnejšega povpraševanja potrošnikov povečala tako sama prodaja kot tudi inovacije v panogi