Riziko življenjsko zavarovanje

Ste kdaj razmišljali, kaj bo z vašimi najbližjimi, če se vam karkoli zgodi? Želimo vam, da živite brezskrbno in zadovoljno. Pri tem bi vam radi stali ob strani z Riziko življenjskim zavarovanjem.

S sklenitvijo Riziko življenjskega zavarovanja vam zagotavljamo:

  • finančno varnost najbližjih v primeru vaše smrti
  • izplačilo zavarovalne vsote v primeru hujše bolezni
  • izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode
  • možnost osebne genetske analize
  • začasno kritje pred pričetkom zavarovanja

Prednosti tovrstnega zavarovanja:

  • nizke premije za visoke zavarovalne vsote, brez varčevalne komponente
  • velika izbira zavarovalnih vsot in premij, saj ni omejitev najnižje in najvišje premije ter zavarovalne vsote
  • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke po izjemno ugodnih premijah
  • oblikovanje dodatnega nezgodnega zavarovanja glede na vaše potrebe in želje